[MINH HUỆ 15-02-2013] Ngoài việc gửi những tấm thiệp tới website Minh Huệ để chúc Sư phụ Lý và các bạn học viên trên toàn thế giới một năm mới vui vẻ, nhiều học viên Pháp Luân Công trên khắp đất nước Trung Quốc đã mạo hiểm sự an toàn của mình để treo các tấm biểu ngữ mang thông điệp về hy vọng và phúc lành cho đồng bào của họ.

Thông điệp trên các tấm biểu ngữ: “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn!”

Thông điệp của tấm biểu ngữ ở hình bên trái viết: “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn!”. Biểu ngữ ở hình bên phải viết: “Nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ là vô nhân đạo.”

Thông điệp trên các biểu ngữ: “Trân trọng kính chúc một ngày 12 tháng 02 hạnh phúc đối với Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Song Thành”

Thông điệp của biểu ngữ bên trái : “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Thông điệp của biểu ngữ bên phải: “Trân trọng kính chúc một ngày 12 tháng 02 hạnh phúc đối với Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Song Thành”.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/15/新年期间在东北某地城乡出现的真相条幅(图)-270086.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/2/20/138208.html

Đăng ngày 27-02-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share