[MINH HUỆ 08 – 01 – 2013] Một số lượng lớn các băng rôn đã xuất hiện ở thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, vào ngày đầu năm mới 2013. Các biểu ngữ rực rỡ nói về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn”, ba nguyên lý chính của môn tu luyện tinh thần này. Các tấm băng rôn này cho thấy lòng can đảm của các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc, những người luôn kiên định vào đức tin của mình bất chấp cuộc đàn áp tàn bạo của chế độ cộng sản.

“Pháp Luân Đại Pháp hảo”

“Chân – Thiện – Nhẫn hảo”

“Pháp Luân Đại Pháp hảo”

“Chân – Thiện – Nhẫn hảo”

“Pháp Luân Đại Pháp hảo”

“Pháp Luân Đại Pháp hảo”

“Chân – Thiện – Nhẫn hảo”

“Pháp Luân Đại Pháp hảo”

“Chân – Thiện – Nhẫn hảo”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/8/图片报道-黑龙江鸡西市真相条幅迎新年-267578.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/1/9/137023.html
Đăng ngày 11-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share