[MINH HUỆ 05-01-2013] Sáng ngày 01 tháng 01 năm 2013, một số lượng lớn các biểu ngữ đề dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã được treo dọc các tuyến đường trong một thành phố thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Các biểu ngữ bắt mắt này đã gửi đi một thông điệp tốt lành trong khung cảnh mùa đông, thể hiện lòng kiên trì và dũng cảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/5/元旦清晨-黑龙江映雪条幅格外醒目-267467.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/1/6/136993.html

Đăng ngày 9-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share