Bài của một học viên ở Ý

[MINH HUỆ 23-08-2012] Các học viên Pháp Luân Công ở Ý đã tổ chức một nhóm học Pháp, luyện công và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện ở miền Trung nước Ý từ ngày 17 đến 19 tháng 08 năm 2012.

[

Nhóm luyện công

Buổi sáng, các học viên xếp thành hàng để luyện công. Một số học viên lâu năm đi xung quanh để sửa động tác sai cho các học viên. Sau khi luyện công, cả nhóm ngồi xuống và xem lại video hướng dẫn tập công để chỉnh lại các động tác của họ.

Nhiều học viên cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ trong lúc tập. Một số cho biết mặc dù họ chỉ có thể ngồi 30 phút khi tập bài công pháp thứ năm ở nhà, nhưng khi nhìn thấy những người khác trong nhóm vẫn đang tiếp tục ngồi, họ đã có thể ngồi đến một tiếng.

Đến buổi tối, các học viên đọc Chuyển Pháp Luân và các sách Pháp Luân Công khác bằng tiếng Trung và tiếng Ý theo nhóm.

Trong buổi chiều ngày 19 tháng 08, các học viên Pháp Luân Công đã chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện của họ. Một số học viên mới chia sẻ thể ngộ về việc tu luyện tinh tấn. Một số học viên lâu năm chia sẻ kinh nghiệm trong việc bù đắp những thiếu sót trong tu luyện và tiếp tục tu luyện sau khi vượt quan.

Khóa học ba ngày đã kết thúc thành công và sự kiện lần này đã khích lệ tinh thần của các học viên.
——————————————————
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/23/意大利三日炼功学法-得大法精進不怠(图)-261878.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/26/135160.html

Đăng ngày 2-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share