Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-03-2012] Tôi là một điều phối viên trong khu vực của tôi. Nhờ sự gia cường của ân Sư, và với sự phối hợp tốt của các học viên địa phương, chúng tôi đã thực hiện một số việc mà quả thực đã gây sốc và gây sợ hãi đối với tà ác. Chúng tôi cũng tạo ra một môi trường tốt để cứu độ chúng sinh trong địa phương chúng tôi. Hết thảy các học viên có thể bước ra ngoài và giảng chân tướng trực tiếp để cứu chúng sinh.

Chúng tôi đã thành lập được 10 nhóm học Pháp trong đó các học viên cùng nhau học Pháp, chia sẻ thể ngộ với nhau, cùng hướng nội khi có vấn đề nảy sinh, và cảnh tỉnh lẫn nhau về những thiếu xót của từng người. Vì vậy, các mâu thuẫn giữa chúng tôi đều được giải quyết một cách nhanh nhóng. Các học viên chú trọng việc phát chính niệm, và bất cứ nguy hiểm nào đều bị thanh trừ sau khi chúng tôi tăng cường phát chính niệm tập thể.

Tuy nhiên những chấp trước con người của tôi, đang càng ngày càng trở nên phóng đại hơn trong những phương diện sau đây. Trước tiên, ngôn từ của tôi hơi không ý tứ và mang các nhân tố “bất hảo và tranh đấu.” Thứ hai, trong khi chia sẻ kinh nghiệm, tôi ứng xử giống như một người quản lý. Khi ai đó nói nhanh, tôi sẽ ngắt lời họ ngay lập tức. Cách đối xử như vậy phản ánh tâm thiếu từ bi và tư tưởng không tốt của tôi, vốn là điều mà học viên cần triển hiện. Thứ 3, khi người khác chỉ ra những vấn đề của tôi, tôi hay hiển thị bản thân mình một chút. Thêm vào đó, tôi thường thấy khó khăn để chấp nhận lời bình luận của người khác.

Tôi rất biết ơn Sư Phụ về bài kinh văn được Sư Phụ cho công bố đúng lúc “Chú ý tự tâm sinh ma”. Bài kinh văn này đã cảnh tỉnh tôi như là một cú đánh nhằm thẳng vào đầu tôi.

Thể ngộ của tôi là Sư Phụ không chỉ giảng đơn thuần về bài kinh văn cụ thể. Thay vào đó, Sư Phụ đang chỉnh lại một hiện tượng tồn tại trên diện rộng. Khi tôi đánh giá việc tu luyện của tôi cũng như việc tu luyện của các học viên với Đại Pháp, tôi nhận ra các tầng của ‘ma quỷ trong tư tưởng của cá nhân tôi’

Ví dụ, đôi khi tôi nói với bản thân mình, “Tôi sẽ ‘chỉ dẫn’ các học viên để hướng nội tìm, vì vậy mọi người sẽ cải biến”. Điều này có vẻ là tốt trên bề mặt, tuy nhiên suy nghĩ này mang một chấp trước nhân tâm nguy hiểm ẩn sâu. Điều đó giống như Sư Phụ đã nói,

“[tôi thấy] cần nghiêm túc chỉ rõ ra, rằng không được cứ làm được chút việc thì nhân tâm liền bành trướng quá lên như thế, dẫn dắt tiến trình đệ tử Đại Pháp thì chỉ có Sư Phụ.” (Chú ý tự tâm sinh ma).

Hướng dẫn các đệ tử Đại Pháp thực hành thực tu và hướng nội đều được hướng dẫn bởi Pháp và Sư Phụ, và tôi đã không làm điều gì ngoại trừ những việc tôi phải làm. Tuy nhiên chấp trước con người về thể hiện và chứng thực bản thân đằng sau suy nghĩ “chỉ dẫn người khác” là hoàn toàn không thể chấp nhận và phải được loại bỏ! Trong quá trình Chính Pháp, số lượng tà ác đã giảm dần, và môi trường đã trở nên ngày càng thoải mái. Đây là kết quả của uy lực vô tỷ của Sư Phụ. Nếu chấp trước nhân tâm rằng mình mạnh hơn những người khác của tôi mà không bị bài trừ, thì nó có thể ngày càng phóng đại hơn và khiến tôi suy nghĩ tôi nổi bật như thế nào. Chấp trước này vô cùng nguy hiểm về lâu dài.

Trong khi chia sẻ kinh nghiệm, tôi thường nói về việc tôi ngộ được những nguyên lý của Pháp tốt thế nào, chính niệm của tôi mạnh ra sao, tôi đã thực hiện như thế nào trong khi cuộc bức hại tà ác đang diễn ra, có bao nhiêu điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng tôi đã thành lập, bao nhiêu tài liệu giảng chân tướng tôi đã phát ra, bao nhiêu nỗ lực tôi đã bỏ ra, v.v. Nhiều học viên đã ngưỡng mộ và khen ngợi tôi nhiều lần. Tôi đã không nhận ra rằng tôi đang hiển thị và chứng thực bản thân, mà tôi cũng đã không nhận ra mức độ nghiêm trọng của nó. Sau khi học bài kinh văn “Chú ý tự tâm sinh ma” và nghĩ về tình trạng tu luyện của mình, tôi đã nhận ra rằng điều này rất nghiêm trọng! Có một giọng nói phô trương, ngay khi các chấp trước hoan hỷ và hiển thị phát triển, tôi có thể thực sự gặp rắc rối!

Những vấn đề tương tự cũng đang tồn tại ở các bạn đồng tu khác. Ví dụ, một học viên đôi khi nổi cơn giận giữ nếu người khác không theo quan điểm của anh ấy, bất chấp việc ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Lời nói và ứng xử của anh ấy hoàn toàn trái ngược với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều học viên vẫn giữ trạng thái này trong vài năm. Thêm vào đó, một số học viên còn nói xấu sau lưng các học viên khác và không thể chấp nhận những lời nhận xét của người khác.

Nhiều trường hợp bị bức hại trong vùng từ năm 2011. Ở một vài nơi, nhiều trường hợp bức hại là các học viên có vẻ tinh tấn, và nhiều người trong số này là các điều phối viên. Với các học viên này, nhiều hay ít cũng tương đồng với những gì tôi đã miêu tả ở trên. Một số người đã bị tà ác “chuyển hóa”, và một số người thậm chí còn giúp tà ác hành ác .

Một học viên nữ ở quanh khu vực chúng tôi đã phát tài liệu giảng chân tướng và thuyết phục mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức của nó trên đường phố. Bà ấy có thể thuyết phục hầu hết các quan chức và công an thực hiện “tam thoái”. Công an đã không bắt bà cho dù ai đó tố cáo bà ấy. Các học viên trong thị trấn khác thậm chí còn mời bà ấy tới thị trấn của họ để chia sẻ kinh nghiệm với họ. Một cách vô thức, chấp trước nhân tâm của bà ấy đã trở nên mạnh lên. Sau khi bà ấy bị tà ác bắt vào năm 2011, bà ấy đã bị tẩy não và bức hại. Bà ấy không những bị tà ác “chuyển hóa”, mà bà ấy còn tiết lộ thông tin liên lạc của các học viên khác cho những kẻ bức hại tà ác.

Lấy bà ấy làm ví dụ, tôi đã cảnh tỉnh bản thân không để những chấp trước trong người tôi phóng đại lên bất kể tôi đã làm nhiều bao nhiêu, hay tôi đã làm tốt như thế nào. Tôi không được nói xấu các học viên khác sau lưng họ, và tôi không được coi thường các học viên khác. Tôi phải hướng nội tìm những thiếu sót của bản thân mà tôi đang nhìn thấy ở các học viên khác. Cũng giống như Sư Phụ giảng

“họ làm thế nào đưa những gì mà họ thấy ở đối phương, xoay trở lại nhìn bản thân họ vậy là tốt rồi.”  (‘“Đối thoại với Thời gian,’Tinh Tấn Yếu Chỉ).

Môi trường đã cải biến, và thêm nhiều chúng sinh đang được cứu. Đây là kết quả của quyền năng vô tỷ của Pháp. Nếu không có sự bảo hộ của Sư Phụ tôn kính, thì tôi đã bị giết hại. Và khi đó tôi sẽ có thể đạt được điều gì cơ chứ?

Tôi mong rằng các học viên không có khả năng phối hợp tốt với các học viên khác có thể loại bỏ tự ngã, phối hợp chỉnh thể, làm tốt ba việc mà Sư Phụ yêu cầu các học viên và cứu độ chúng sinh nhiều hơn nữa.

Trên đây là những thể ngộ của cá nhân tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điểm gì chưa phù hợp.

________________________

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/18/做的好、做的多-不要人心膨胀-254304.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/4/10/132628.html#.T4PMxeUqGc4

Đăng ngày: 26-04-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share