Bài viết của một học viên Việt Nam

[MINH HUỆ 04-12-2011]

Sư Phụ giảng:

“Tất nhiên chúng ta muốn mất đi các dục vọng người thường, để có thể đạt đến tiêu chuẩn của người tu luyện chân chính; [nhưng] lập tức làm được thì không hề dễ dàng, từ từ mà làm mới được. Chư vị nghe tôi nói từ từ mà làm, chư vị liền nói: ‘Sư phụ bảo rằng từ từ mà làm, vậy từ từ mà làm’. Không thể được! Chư vị phải có yêu cầu thật nghiêm khắc đối với bản thân mình; nhưng chúng tôi cho phép chư vị đề cao một cách từ từ. Hôm nay chư vị lập tức làm được, thì hôm nay chư vị là Phật; do vậy cũng không hiện thực; chư vị sẽ làm được điều này một cách từ từ.” (Chuyển Pháp Luân ,bài giảng thứ tư)

 “Đồng thời người tu luyện còn phải ‘xả’, xả bỏ các chủng chấp trước các chủng dục vọng của người thường. Không thể làm xong ngay một lúc được, chúng ta có thể từ từ mà làm. Hôm nay chư vị lập tức làm được thế, thì hôm nay chư vị chính là Phật. Tu luyện cần từ từ mà làm, nhưng chư vị không được buông lơi. Chư vị nói: ‘Sư phụ giảng rồi, tu luyện cần từ từ mà làm, vậy nên từ từ mà làm’. Không thể như thế được! Chư vị phải yêu cầu một cách nghiêm khắc, tu luyện Phật Pháp yêu cầu chư vị dũng mãnh tinh tấn.” (Chuyển Pháp Luân, bài giảng thứ chín)

Pháp của Sư Phụ là có vô hạn định về tầng thứ, ở đây tôi chỉ xin chia sẻ một kinh nghiệm rất nhỏ mà tôi đã “hành” được như sau: Trước đây, khi chưa tu luyện tôi có thói quen ngủ dậy muộn, thông thường tôi thức dậy vào khoảng 7h – 8h sáng; sau một thời gian tu luyện, có lần tôi nhận thấy rằng tu luyện giữa người thường cần có nhiều thời gian để học Pháp, luyện công và làm các công việc Đại Pháp, nếu tôi ngủ nhiều quá thì sẽ không theo kịp với tiến trình Chính Pháp hiện nay, do đó tôi quyết tâm giảm bớt thời gian ngủ để có nhiều thời gian hơn làm 3 việc. Quá trình đó tôi đã thực hiện một cách từ từ như sau:

– Tuần đầu tôi thức dậy          6h30

– Tuần thứ hai thức dậy          6h

– Tuần thứ ba thức dậy           5h30

– Tuần thứ tư thức dậy                       5h15

– Tuần thứ năm                       5h

Cứ thế tiếp tục những tuần sau, mỗi tuần tôi dậy sớm thêm 10 phút, và trong khoảng thời gian hơn hai tháng tôi đã thức dậy được lúc 4h sáng.

Trong quá trình thực hiện như vậy đôi lúc cũng có những khó khăn, nhiều khi chuông báo thức reo thì tôi tắt đi rồi ngủ tiếp, nhưng tôi vẫn tiếp tục cố gắng và những lúc như thế tôi thường đọc nhẩm Pháp của Sư Phụ “Không thể như thế được! Chư vị phải yêu cầu một cách nghiêm khắc”.

Trước khi đi ngủ tôi cũng tập trung tư tưởng với ý niệm xuất ra rằng ‘Tất cả các thể sinh mệnh trong thân thể của ta ở tất cả các không gian khác, sáng mai các ngươi nhất định phải dậy sớm lúc 4h’, ‘ta không chấp nhận các sinh mệnh lười biếng, sinh mệnh ngủ khống chế ta’

Đến nay đã hơn hai năm, tôi thức dậy lúc 4h sáng, để luyện công, PCN và học Pháp. Cũng có những lúc tưởng chừng như không thể dậy được nhưng tôi kiên định vượt qua hết lần này đến lần khác, tôi nhớ có một học viên đã chia sẻ trên vn.minghui.org rằng học viên đã học thuộc Chuyển Pháp Luân, sau đó lại quên, và lại học thuộc tiếp, quá trình đó có khi cứ lặp đi lặp lại. Tôi cũng thế, những lúc buông lơi, phần tu tốt đã tách ra hoặc nhân tâm nhiều tôi lại bị những sinh mệnh ngủ và lười khống chế; khi nhận ra, tôi phủ nhận chúng bằng cách PCN để thanh lý và tập trung học Pháp nhiều hơn. Rồi tôi lại làm được điều đó trở lại một cách từ từ như thế.

Trên đây là một kinh nghiệm của tôi, xin hãy chỉ cho tôi những điều chưa đúng!

Đăng ngày 04-12-2011;

Share