Bài của Tần Tự Tỉnh

[MINH HUỆ 12-10-2011] Vào những năm Thiên Thuận triều Minh, Binh bộ Thượng thư Quảng Dã mới được thăng chức làm phó Tỉnh trưởng tỉnh Thiểm Tây. Ông nhanh chóng thăng cấp tới các chức vụ do danh tiếng của ông là một viên quan liêm chính.

Một lần, ông gửi cho cha của mình một ít vải hồng nhung. Nó là một món quà xa xỉ. Cha của ông thấy nó là gì và nghi ngờ rằng số tiền được dùng để trả cho nó là tiền phi pháp, nên đã trả lại gói quà cho ông mà không hề mở nó ra. Ông viết cho con trai: “Con chưa hề làm lợi nhiều cho những người khác hay xã hội, thế mà con lại gửi món quà xa xỉ này! Con có lẽ làm hỏng thanh danh của cha!” Kể từ đó trở đi, Quảng Dã làm việc chăm chỉ để chuộc những lỗi lầm của mình và trở nên trung thực liêm khiết.

Có một vị quan Thượng thư khác tên là Chu Thường. Ông sinh ra ở Sa Hà, thuộc tỉnh Cam Túc ngày nay. Ông là một vị quan chính sử ở Chiết Giang trong thời Gia Tĩnh. Ông thậm chí không hề có một gia nhân trong tư gia, và ông tự làm mọi việc nhà. Quần áo của ông rất bình dị. Ông ăn những bữa ăn đạm bạc, không có gì xa xỉ. Mọi người thời đó nghĩ ông đáng kính trọng vì những tiêu chuẩn cao của ông.

Một lần, cha của Chu Thường tới thăm một khu vực với tư cách một viên quan. Mọi người đã ngạc nhiên phát hiện ra cha của ông thậm chí còn đáng kính hơn cả Chu Thường. Tại tư gia, những lời nói và cử chỉ của cha ông liên tục giáo huấn Chu Thường phải liêm khiết trong việc xử sự và đối đãi với người khác.

Từ những câu chuyện trên chúng ta có thể thấy rằng, ngoài việc kế thừa trí huệ, Quảng Dã và Chu Thường đều liêm khiết và có phẩm hạnh, xứng đáng với kết quả của sự giáo dục nghiêm chính của gia đình họ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/12/文史漫谈-两位廉俭清官,皆因家教严正-247702.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/11/10/129356.html
Đăng ngày 24-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên gốc.

Share