Bài của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-10-2011] Tôi gần đây đã tham dự một buổi họp công việc cấp quận về việc tiến hành một vòng khác sửa đổi sử ký địa phương. Vị tổng biên tập bảo rằng, “Hoàn toàn không được phép viết bất kỳ từ nào liên quan tới Phòng 610 hoặc Pháp Luân Công trong các tờ báo. Cộng đồng quốc tế đang chỉ trích tình hình nhân quyền của Trung Quốc. Cuộc bức hại Pháp Luân Công không thể xuất hiện trong báo chí địa phương. Ở một số vùng, các tờ báo bị từ chối hoặc phải hiệu đính lại bởi vì chúng đăng tải thông tin liên quan tới Pháp Luân Công.”

Phòng 610 là một văn phòng ngoài luật pháp được thành lập vào ngày 10 tháng 06, năm 1999 bởi chế độ cộng sản Trung Quốc chuyên trách bức hại Pháp Luân Công. Nó đã phạm phải vô số tội ác suốt 12 năm qua.

Chỉ thị gần đây cho thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) biết họ đang phạm tội ác vì bức hại Pháp Luân Công. Họ không dám ghi chép điều họ đã làm trong sử ký địa phương bởi vì họ sợ phải gánh trách nhiệm cho những tội ác này.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/30/中共不敢把610迫害法轮功写入地方史志-248510.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/11/6/129247.html
Đăng ngày 22-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên gốc.

Share