Bài viết của Đức Nguyên

[MINH HUỆ 16-09-2011] Một cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra ở Hồng Kông. Trong cái gọi là “chuẩn bị”, các nhà cầm quyền không chỉ tăng cường sự ngăn chặn các cuộc phỏng vấn của các phương tiện truyền thông và những nguyện vọng chính trị của người dân Hồng Kông, mà còn cố gắng để loại bỏ tất cả các tấm biểu ngữ và bảng trưng bày giảng rõ sự thật Pháp Luân Công. Các nhà cầm quyền tuyên bố rằng họ sẽ làm ngăn chặn giao thông và làm giảm sự hiện diện của Hồng Kông và sẽ can thiệp vào các cuộc bầu cử Hội đồng Quận.

Sở Y tế địa phương cố gắng để loại bỏ các hoạt động Pháp Luân Công

Vào ngày 02 tháng 9, một số trang web giảng rõ sự thật của các học viên Pháp Luân Công ở gần Văn phòng liên lạc của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Hồng Kông, SOGO, cục quản lý xuất nhập cảnh Wan Chai và Stubbs Road đã nhận được một “Thông báo thi hành Luật chống trưng bày các tài liệu quảng cáo phi thương mại ở những nơi công cộng mà không có giấy phép” được ban hành bởi Cục Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm Hồng Kông.

Thông báo này nói rằng trong khi bộ phận sửa đổi các qui định quản lý về các điểm trưng bày dọc theo giải phân chia trung tâm trên các đường phố, họ sẽ áp dụng bất kỳ hình thức cưỡng chế luật pháp nào để chống lại việc trưng bày các tài liệu quảng cáo bất hợp pháp trên địa bàn chính quyền. Thông báo cũng nhắc tới điều khoản 104A trong “Qui định quản lý Đô thị và Vệ sinh công cộng”, đề nghị tháo dỡ các bảng trưng bày và biểu ngữ Pháp Luân Công, và nếu điều đó không thực hiện, một mức tiền phạt tối đa 10.000 đô la Hồng Kông sẽ được áp dụng, cũng như một mức phạt tăng thêm 300 đô la mỗi ngày.

Điều này đã làm dấy lên nhiều mối quan ngại từ đủ loại thành phần xã hội. Theo các chuyên gia pháp lý, các quy định được đề cập đến bởi Cục Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm Hồng Kông là chỉ áp dụng đối với những người bán rong đường phố, không phải nói đến các nhóm người thực hiện quyền của họ để kháng cáo. Tổng giám đốc tổ chức Nhân quyền La Ốc Khải nghiên cứu một cách cẩn thận những qui định này và đã chỉ ra rằng nếu có những qui định hạn chế quyền tự do ngôn luận, thì những điều luật này mâu thuẫn với Luật cơ bản bảo vệ tự do ngôn luận và tự do kháng cáo.

Các hoạt động giảng rõ sự thật Pháp Luân Công tuân theo Luật cơ bản của Hồng Kông

Trong bản tuyên bố chung Trung-Anh công bố vào ngày 19 tháng 12 năm 1984, nêu rõ rằng sau khi bàn giao Hồng Kông , chính phủ Trung Quốc sẽ áp dụng mô hình “một nước hai chế độ” và chấp nhận “Người dân Hồng Kông điều hành Hồng Kông”, và Hồng Kông sẽ được thành lập như một Đặc khu Hành chính được hưởng một mức độ tự trị cao. Bản tuyên bố chung bằng văn bản bảo đảm chắc chắn quyền tự trị của Hồng Kông trong vòng 50 năm. Luật cơ bản của Hồng Kông là “điều luật cơ bản” của bản tuyên bố và bất kỳ luật nào trước đó hoặc các điều luật được xây dựng hay sửa đổi, bổ sung bởi cơ quan lập pháp của Đặc khu Hành chính mà mâu thuẫn với Luật cơ bản được xem là không có giá trị.

Các điều khoản 27 đến 38 trong Luật cơ bản qui định: người dân Hồng Kông phải có tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do xuất bản; tự do liên kiết, hội họp, tự do diễu hành và biểu tình; quyền và tự do thành lập và tham gia các đoàn thể, và đình công.

Việc trưng bày các biểu ngữ và các tấm biển giảng rõ sự thật là thực hiện các quyền về tự do ngôn luận, tự do xuất bản và tự do tín ngưỡng. Thực tế các học viên Pháp Luân Công giảng rõ sự thật về cuộc đàn áp và nói với người dân Hồng Kông về sự tàn ác của ĐCSTQ là một ví dụ sinh động của “một đất nước, hai chế độ”. Sự trưng bày của Pháp Luân Công chứng tỏ cho thế giới rằng Hồng Kông đang thực hiện quyền tự trị và không bức hại Pháp Luân Công như chế độ ĐCSTQ đã làm. Họ cũng chứng tỏ cho thế giới rằng người dân ở Hồng Kông có quyền hợp pháp để tập luyện Pháp Luân Công, và cuộc đàn áp Pháp Luân Công hoàn toàn không có căn cứ.

Những sửa đổi, bổ sung của Sở Y tế là không phù hợp với Luật cơ bản. ĐCSTQ không dám công khai vi phạm Luật cơ bản, vì thế nó cố gắng để bày trò, vạch kế hoạch và âm mưu thông qua Cục Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm Hồng Kông.

Bảo vệ các bảng trưng bày giảng rõ sự thật cũng là bảo vệ tự do của người dân Hồng Kông

Nhiều người dân ở Hồng Kông được biết là không thích chủ nghĩa cộng sản, vấn đề thay thế như là một hình thức phá hoại. Sau khi ĐCSTQ cướp chính quyền nhà nước ở Trung Quốc khoảng 60 năm trước, một loạt các hoạt động chính trị chẳng hạn như “Cách Mạng Văn Hóa”, “Chống bạo động năm 67” và “Cuộc thảm sát Quảng trường Thiên An Môn” làm tăng thêm sự ghê tởm và thậm chí làm khiếp sợ hình tượng mà người dân Hồng Kông có đối với ĐCSTQ. Khi một người nào đó bị xem thường hay bị miệt thị ở Hồng Kông, anh ta thường bị gán cho là “ĐCSTQ” hoặc “Bạn giống như ĐCSTQ!

ĐCSTQ đã cố gắng để kiểm soát Hồng Kông bằng cách ban hành điều luật 23 Luật cơ bản Hồng Kông, theo đó, cảnh sát sẽ có được sức mạnh to lớn và sẽ được phép tùy ý lục soát nhà ở của “nghi phạm khủng bố” mà không cần toà án ban hành lệnh. Sự việc này đã gây nên phản ứng mạnh mẽ của quần chúng, dẫn đến một cuộc diễu hành phản đối qui mô lớn, hàng trăm ngàn người dân Hồng Kông đã tham gia vào ngày 01 tháng 7 năm 2003. Sau biểu hiện của sự phản đối công cộng ấn tượng này, chính quyền Hồng Kông đã đặt điều luật 23 sang một bên và sau đó Cục trưởng Cục Bảo an Diệp Lưu Thục Nghi đã từ chức. Đó là hành động của công lý dựa trên một phần của người dân Hồng Kông để phản đối sự bạo ngược của ĐCSTQ.

ĐCSTQ xem cuộc đàn áp Pháp Luân Công như là một vấn đề quan trọng bậc nhất. Không phải ĐCSTQ không muốn mở rộng cuộc đàn áp vào Hồng Kông, lý do chúng không thể làm như thế là bởi vì tại thời điểm này, các lực lượng ủng hộ ĐCSTQ ở Hồng Kông đã không thể hình thành một chế độ tuyệt đối độc tài và tham nhũng. Tuy nhiên, ĐCSTQ đang cố gắng để sử dụng chế độ độc tài của nó đã được thiết lập ở Trung Quốc Đại Lục để đồng hóa Hồng Kông. Việc không cho phép các học viên Pháp Luân Công trưng bày các tấm biểu ngữ và các bảng giảng rõ sự thật của họ chỉ là một ví dụ như thế. Khi những nỗ lực giảng rõ sự thật của các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông đang bị đe dọa, điều đó có nghĩa rằng những thế lực ma quỷ thao túng phía sau ĐCSTQ là đang trực tiếp đe dọa đến cuộc sống và tự do của tất cả cư dân ở Hồng Kông. Do vậy, việc bảo vệ môi trường mà trong đó các học viên Pháp Luân Công có thể giảng rõ sự thật một cách hòa bình tương tự bảo vệ môi trường mà trong đó người dân Hồng Kông có thể sống một cuộc sống tự do.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/16/维护法轮功真相展板也是维护香港人的自由-246832.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/9/22/128270.html
Đăng ngày 08-10-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share