Bài viết của Lý Huệ Vinh

[MINH HUỆ 14 – 10 – 2011] Hiệp hội Bác sĩ chống cưỡng bức mổ cắp nội tạng (DAFOH), một tổ chức được thành lập bởi các bác sĩ y khoa ở khắp nơi trên thế giới, đã công bố đơn kiến nghị gửi tới Tiến sĩ Chen Zhu, Bộ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc trên trang web chính thức của họ, yêu cầu Trung Quốc (Đảng cộng sản Trung Quốc) cung cấp các số liệu thống kê chính xác, minh bạch và tài liệu các nguồn nội tạng ở Trung Quốc cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Hiệp hội Y tế thế giới (WMA) và Hội Cấy ghép nội tạng (TTS). Các tổ chức nhấn mạnh rằng sự khác biệt trong các ca cấy ghép đã dấy lên các mối lo ngại rằng ở Trung Quốc các nội tạng được thu hoạch một cách có hệ thống từ những người không tự nguyện đang còn sống.

Đơn kiến nghị kêu gọi những người công tâm từ tất cả các tầng lớp xã hội, đặc biệt là bác sĩ, các chuyên gia y tế và các chuyên gia cấy ghép ký tên kiến nghị. Đơn kiến nghị nêu rõ rằng, “Những người ký tên dưới đây bày tỏ sự lo ngại rằng những người còn sống, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công, đang bị lạm dụng như là một nguồn hiến tạng sống mà những nội tạng của họ bị mổ cắp theo nhu cầu. Điều này vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn đạo đức trong ngành y khoa.”

2011-10-20-Screen_Shot_small.jpg

Bản kiến nghị có thể xem tại trang web chính thức của tổ chức: https://www.dafoh.org/Petition.php
________________________________________________________________________________________________________

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/14/医师组织要求中共提供器官移植数据(图)-247883.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/10/20/128884.html
Đăng ngày: 27–xx–2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share