Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Áo

[MINH HUỆ 28 – 09 – 2011] Ngày 26 tháng 9 năm 2011, một đoàn doanh nghiệp gồm hơn 50 thành viên đến từ tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc tham dự một diễn đàn kinh tế tại Công ty Kiểm toán Deloitte ở Vienna. Ngoài đoàn đại biểu, nhân viên đến từ Đại sứ quán Trung Quốc và các đại diện đến từ Phòng Thương mại cũng tham dự. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Áo đã nhân cơ hội này để giảng chân tướng cho công chúng, vạch trần cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công của đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và kêu gọi mọi người giúp chấm dứt nó.

2011-9-27-minghui-austria-vienna-01--ss.jpg
Một học viên Pháp Luân Công nói chuyện với người qua đường khi những người khác xem các bảng trưng bày

Nhân viên của công ty kiểm toán và người qua đường đã đến đọc các bảng trưng bày và xem các hình ảnh. Một số người nhận tờ rơi và bắt đầu đọc luôn. Những người khác nhận hoa sen giấy được đính kèm thẻ đánh dấu trang sách mà có in đường dẫn tới trang web của Pháp Luân Đại Pháp và cảm ơn các học viên.

Khi một vài học viên biểu diễn các bài công pháp bên cạnh bàn thông tin, người qua đường bị cuốn hút bởi các bài công pháp tốt đẹp và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Một số người Trung Quốc tham dự diễn đàn đã nhận bản sao cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng Sản và nhiều tờ rơi khác và để vào trong cặp của họ. Những người khác mở cuốn Chín bài bình luận ra để đọc khi họ đã bước đi. Một thông dịch viên người Trung Quốc giải thích bằng tiếng Anh cho các đồng nghiệp của cô rằng nó phơi bày những việc làm tà ác của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Các đồng nghiệp của cô lắng nghe lời giải thích và vui mừng nhận một số tài liệu in ấn bằng chính ngôn ngữ của họ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/28/奥地利学员在经济研讨会期间讲真相(图)-247260.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/10/1/128444.html
Đăng ngày: 04– 10– 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share