Bài viết bởi Uẩn Vận

[MINH HUỆ 07–09–2011] Ngày 4 tháng 9 năm 2011, lễ hội Trung Thu được tổ chức ở ngoại ô Cabramatta, khu Tiểu châu Á của Sydney. Lễ hội Trăng Rằm năm nay được tổ chức cùng với Ngày của Bố của Úc, và có khoảng 90.000 người của các nhóm dân tộc khác nhau đến tham gia sự kiện này. Các học viên Pháp Luân Công được mời tham gia lễ hội năm thứ 11 mà được biết đến là lễ hội lớn nhất của người châu Á ở Úc.

2011-9-6-minghui-sydney-zhongqiu-1--ss.jpg
Các học viên lập một quầy hàng ở Lễ hội Trung Thu Cabramatta.

2011-9-6-minghui-sydney-zhongqiu-2--ss.jpg
Người dân dừng lại tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Các học viên lập một quầy hàng trên phố chính ở Cabramatta. Họ trưng bày các thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Học viên Dương nói rằng cô nhớ nó là như thế nào khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công năm 1999. Nhiều người Trung Quốc đã bị lừa dối bởi phương tiện truyền thông nhà nước của ĐCSTQ và không dám nhận các tài liệu thông tin từ các học viên; một vài người còn từ chối nhận. Sau những nỗ lực không ngừng của các học viên để phơi bày sự thật trong hơn mười hai năm qua, ngày càng nhiều người Trung Quốc biết sự thật và nhận ra sự tốt đẹp của Pháp Luân Công.

Cô Dương nói rằng nhiều du khách từ Trung Quốc dừng lại quầy và nhận các tài liệu thông tin. Hai người trong số họ đến quầy để tuyên bố thoái các tổ chức của ĐCSTQ. Một người trong số họ đến từ thành phố Trầm Dương. Ông nói rằng ông đã từng là một đảng viên xuất sắc và hết lòng tin vào chủ nghĩa cộng sản, nhưng ông từ lâu cũng chứng kiến sự tàn bạo của ĐCSTQ và chứng kiến ĐCSTQ liên tục lừa dối người dân Trung Quốc như thế nào. Ông nói từ lâu ông đã không đóng tiền đảng phí, nhưng muốn chính thức tuyên bố thoái đảng trên trang Đại Kỷ Nguyên.

Ông Điền bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Ông đến tham gia cùng các học viên ở quầy vào mỗi dịp lễ hội Trung Thu để tập các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp hơn mười năm qua. Ông nói, “Cư dân quanh đây đều biết rằng có một quầy Pháp Luân Công. Hôm nay, nhiều người đã nhận các tài liệu thông tin, một vài người đến để học các bài công pháp, và một số người đến từ nơi xa để hỏi nơi mà họ có thể tìm thấy các điểm tập công và mua các sách của Pháp Luân Công”.

Bà Hoàng là người chịu trách nhiệm về điểm tập công ở địa phương, nói, “Chúng tôi kiên trì nỗ lực để phơi bày cuộc đàn áp trong hơn mười năm. Rất nhiều người đã khích lệ và ủng hộ chúng tôi. Ngài thị trưởng, các thành viên của hội đồng thành phố, và các thành viên nghị viện tỉnh đều thể hiện sự ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp”.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/7/悉尼学员在卡市中秋节庆典中讲真相(图)-246388.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/9/11/128037.html
Đăng ngày: 14–9–2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share