Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 01-06-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và năm nay kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Hơn mười thành phố và thị trấn trên Đảo Long (Long Island), New York, đã gửi thư, bằng khen, hoặc ban hành thông cáo để tuyên bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

13b25846ca97ae00be00fa30b7fbaca1.jpg

Tuyên bố từ Quận trưởng quận Nassau, Bruce A. Blakeman

Tuyên bố ghi nhận, “Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện của Trung Quốc; các học viên của Pháp Luân Đại Pháp đã rất nỗ lực và đóng góp vào sự thành công và thịnh vượng về mọi mặt của công dân của chúng ta, và trong ngần ấy năm, những đóng góp quên mình của họ cho cộng đồng đáng được chú ý và đánh giá cao.”

“Quận Nassau rất vinh dự được trao tuyên bố này cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi họ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hàng năm lần thứ 23.”

1fa75f1157bfb2345f3bc35c8518b5ec.jpg

Tuyên bố từ Cơ quan lập pháp quận Nassau được ký bởi 19 nhà lập pháp

Tuyên bố viết, “Pháp Luân Đại Pháp vượt qua ranh giới văn hóa và góp phần tạo một xã hội lành mạnh và hài hòa hơn; và

“Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện nâng cao thể chất và tinh thần tập trung vào nguyên lý phổ quát “Chân-Thiện-Nhẫn”, và giúp con người trở nên cao thượng hơn; và

“Kể từ khi được truyền ra ở Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích cho hàng triệu người thuộc mọi tầng lớp xã hội trên khắp thế giới qua các bài giảng và các bài công pháp; và

“Bất chấp sự đàn áp liên tục của chính phủ Trung Quốc nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn bền bỉ thực hành tu luyện và kháng nghị ôn hòa để phản đối các hành vi vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

13dd387a376501ac5d13a547a0dd2bd3.jpg

Bằng khen từ Joshua A. Lafazan, Nhà lập pháp đại diện Quận 18

fecfb507a6a5e72c04a98a6dd2f2a28c.jpg

Tuyên bố từ Nhà lập pháp quận Suffolk, Steven J Flotteron, đại diện Quận 11

b70609f12dd6924677c62be831800688.jpg

Tuyên bố từ Nhà lập pháp quận Suffolk, Leslie Kennedy, đại diện Quận 12

90991f9524b8341033b31471d9bc2ba4.jpg

Giấy chứng nhận từ Thị trưởng Pamela D. Panzenbeck của Thành phố Glen Cove

ec38f8ab8f0233215645baedb3631f0f.jpg

Tuyên bố từ Giám sát Edward Romaine của Thị trấn Brookhaven

ca989a54dd2d7cc2e6dbc6b0a93f1df6.jpg

Bằng khen từ Giám sát viên Angie M. Carpenter của Thị trấn Islip

3675965d9d9fd578e96a8b2b7e08da32.jpg

Tuyên bố từ Giám sát Edward R. Wehrheim của Thị trấn Smith

6541bf0d743fff9d5e8746703f45bb78.jpg

Tuyên bố từ Giám sát viên Richard H. Schaffer của Thị trấn Babylon

a634e0e4cc2638f57e55a512dff6bb13.jpg

Tuyên bố từ Giám sát viên Edmund Smyth và các thành viên Hội đồng của Thị trấn Huntington

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/1/444361.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/4/201676.html

Đăng ngày 07-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share