Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 31-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và ngày này năm nay kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Thống đốc Tim Walz của Minnesota đã ban hành chứng nhận nhằm tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Thượng nghị sỹ bang, John Hoffman, đã gửi thư chúc mừng, và ông Kevin Parker, Trợ lý lập pháp Minnesota, đã gửi email ủng hộ.

58b9a5d54688f47a47669675703aed9c.jpg

Chứng nhận từ Thống đốc Tim Walz

Chứng nhận viết, “Chứng nhận này được trao cho nhà sáng lập và các học viên Pháp Luân Đại Pháp để ghi nhận cam kết không ngừng tham gia và thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa trong các cộng đồng ở Minnesota và trên toàn thế giới.

Theo đó, chứng nhận này được trao để công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5 năm 2022, với sự đánh giá cao và tôn trọng của người dân Minnesota.”

67b30a8e5033127f1584d72b4c2e4519.jpg

Thư của thượng nghị sĩ bang, John Hoffman

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/31/444320.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/2/201653.html

Đăng ngày 05-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share