Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 13-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23, cũng là kỷ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Thị trưởng Aaron Brockett của Thành phố Boulder, Colorado, đã ban hành thông cáo, tuyên bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

1b5b1e95d80e9aab7f79ebadbd35ca14.jpg

Thông cáo của Thành phố Boulder

Thông cáo có đoạn: “Pháp Luân Đại Pháp vượt qua ranh giới văn hóa và chủng tộc, và góp phần khơi dậy ước vọng phổ quát về một xã hội hòa bình, khoan dung và nhân ái hơn.“

“Pháp Luân Đại Pháp được nhiều người thuộc mọi lứa tuổi trong khắp cộng đồng Colorado thực hành.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/443268.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/15/201105.html

Đăng ngày 19-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share