Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tu luyện Chính Pháp

Học viên 88 tuổi: Vượt qua khổ nạn bằng chính niệm

Những suy nghĩ sau khi đọc “Không cải biến nội hàm của phát chính niệm”

Uy lực của Đại Pháp

Chú ý tu bỏ tâm chấp trước vào người khác

Suy ngẫm về việc tặng quà giữa các đồng tu

Download

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Đăng ngày 18-05-2022

Share