Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tu luyện Chính Pháp

Kiên trì giảng chân tướng cho chúng sinh thuộc mọi giai tầng xã hội

Học Pháp nhóm giúp tôi chân chính bước trên con đường tu luyện

Tu luyện cần phải thực tu

Suy nghĩ của tôi về “Chiến dịch xóa sổ” của ĐCSTQ: Nếu chúng ta có chính niệm mạnh mẽ, thì tà ác sẽ suy yếu

Download

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Đăng ngày 21-3-2022

Share