[MINH HUỆ 14-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Đại Lục; Quý Châu (2).

Hà Nam: Tiêu Tác; Quý Dương (2); Lạc Dương (2); Trịnh Châu (3); Hà Nam (7); Nam Dương (2); Hứa Xương (3); Hà Nam (4).

Nhóm học Pháp ở Quý Dương, Hà Nam; Hà Nam (4); Lạc Dương, Hà Nam; Quý Châu; Nam Dương, Hà Nam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/大陆大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-35条–443497.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share