[MINH HUỆ 14-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Giang Tây: Nghi Xuân (2); Nam Xương (6); Cửu Giang (3).

Liêu Ninh: Triều Dương (4); Thẩm Dương (2); Cẩm Châu (5); Đại Liên (3); Bàn Cẩm; Bổn Khê; Hồ Lô Đảo (4).

Nhóm học Pháp ở Nam Xương, Giang Tây; Thẩm Dương, Liêu Ninh (3); Cẩm Châu, Liêu Ninh; Cửu Giang, Giang Tây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/大陆大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-37条–443502.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share