[MINH HUỆ 14-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Hắc Long Giang: Thất Đài Hà (3); Tuy Hóa; Bảo Tuyền Lĩnh; Mẫu Đan Giang.

Hồ Nam: Thường Đức (4); Chu Châu.

Cát Lâm: Trường Xuân (16); Thư Lan.

Điểm tài liệu ở Hắc Long Giang.

Nhóm học Pháp ở Cát Lâm; Du Thụ, Trường Xuân, Cát Lâm (2); Đức Huệ, Trường Xuân, Cát Lâm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/大陆大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-34条–443500.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share