[MINH HUỆ 14-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Tân Cương; Yên Đài, Sơn Đông; Thành Đô, Tứ Xuyên (7).

Liêu Thành, Sơn Đông; Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông (2).

Thiểm Tây: Hàm Dương( 4); vùng ngoại ô phía Tây Tây An (2); Tây An (3); Thiểm Tây (12).

Nhóm học Pháp ở Thiểm Tây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/大陆大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-34条–443507.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share