[MINH HUỆ 14-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Cát Lâm: Tùng Nguyên; Diên Biên; Diên Cát, Diên Biên; Liêu Nguyên (2); huyện Phù Dư; Tứ Bình, Thanh Đảo; Thông Hóa.

Giang Tô: Hoài An (2); Thường Châu; Nam Kinh (5); Hàng Châu; Từ Châu (2); Tô Châu (4); Giang Tô (4).

Giang Tây: Nam Xương; Cửu Giang; Nghi Xuân; Cống Châu.

Nhóm học Pháp ở Vô Tích; Thường Châu; Giang Tô; Nam Xương, Giang Tây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/大陆大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-35条–443501.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share