[MINH HUỆ 14-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Đại Lục (6); Yên Đài, Sơn Đông (2); Hán Trung, Thiểm Tây; Hồ Bắc; Thẩm Dương, Liêu Ninh; Hắc Long Giang (2); Liêu Ninh (3); Bắc Kinh; Trường Xuân, Cát Lâm; Thành Đô, Tứ Xuyên; Tứ Xuyên; Tân Cương; Hồ Nam (2); Sơn Đông (2); Quý Châu; Hà Bắc (3); Thượng Hải; Quảng Đông; Trùng Khánh.

Nhóm học Pháp ở Uy Hải, Sơn Đông; Bắc Kinh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/大陆大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-34条–443505.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share