[MINH HUỆ 14-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Giang Tô, Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Diêm Thành; Nam Kinh (5); Thường Châu (3); Từ Châu (3); Vô Tích (3); Trấn Giang; Tô Châu (2).

Điểm luyện công ở Thường Châu.

Nhóm học Pháp ở Thường Châu (2); thành phố Liên Vân Cảng; Nam Kinh; Giang Tô.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/江苏大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–443358.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share