[MINH HUỆ 14-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Sơn Tây, Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Sơn Tây (4); Thái Nguyên (9); Đại Đồng (7); Hãn Châu (3); Dương Tuyền; Hoài Nhân (2).

Điểm tài liệu ở Thái Nguyên.

Nhóm chân tướng ở Thái Nguyên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/山西大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-28条–443348.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share