[MINH HUỆ 14-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Hình Đài; Sơn Hải Quan; Thừa Đức (4); Hàm Đan (3); Thương Châu (4); Hành Thủy.

Nhóm giảng chân tướng ở Thừa Đức.

Nhóm học Pháp ở Thừa Đức (2); Thương Châu (2); Sơn Hải Quan; Hàm Đan (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/河北大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-22条–443360.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share