[MINH HUỆ 14-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Ninh Hạ, Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Ninh Hạ (3); Thành phố Ngân Xuyên (9); Ngô Trung; thành phố Thạch Chủy Sơn (5).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/宁夏大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-18条–443391.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share