[MINH HUỆ 14-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Giang Tây, Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Giang Tây (6); Nam Xương (6); Cát An; Phủ Châu; Cửu Giang (6); Nghi Xuân (6); Ưng Đàm (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/江西大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-28条–443394.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share