[MINH HUỆ 14-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Hồ Nam, Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Hồ Nam; Hành Dương (5); Lâm Lễ, Thường Đức; Thường Đức (2); Thiệu Dương (2); Tương Đàm (2); Nhạc Dương (2); Hoài Hóa; Ích Dương (3); Chu Châu; Lâu Để (2).

Nhóm học Pháp ở Thường Đức; Hoài Hóa; Sâm Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/湖南大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–443363.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share