[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và tiểu bang sau đây ở Hoa Kỳ chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Nhóm học Pháp ở Massachusetts; Nhà máy In Kỷ nguyên Mới; Austin, Texas; Middleton, Wisconsin; Quận Cam; New York (13); Điểm luyện công Manhattan ở Thành phố New York; Upstate New York (02)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/美国大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-443543.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share