[MINH HUỆ 14-05-2022]

Toàn bộ các đệ tử Đại Pháp tại Ecuador chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Một gia đình ba đệ tử Đại Pháp tại Ecuador chúc mừng 30 năm Đại Pháp hồng truyền và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/厄瓜多尔大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-443544.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share