[MINH HUỆ 11-05-2022] Ngày 13 tháng 5 cách đây 30 năm, Sư tôn đã đích thân truyền Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng, phổ độ chúng sinh. 30 năm qua, Đại Pháp đã truyền tới khắp Trung Quốc cũng như năm châu trên thế giới, tại hơn 100 quốc gia và địa khu, vô số người đã nhận được ân trạch của Pháp Luân Đại Pháp. Tại đây những người dân đã minh bạch chân tướng chúc mừng Đại Pháp hồng truyền 30 năm, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và kính gửi lời cảm ân chân thành nhất tới Đại sư Lý.

Một gia đình ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang viết: “Cả gia đình chúng tôi đều ủng hộ và bảo vệ người thân tu luyện, còn giúp tuyên dương Đại Pháp. Dưới sự tàn phá của ôn dịch hiện nay, mấy chục người trong gia đình chúng tôi từ cụ già hơn 90 tuổi đến trẻ nhỏ 3 tuổi, đặc biệt cả những người đang làm bác sĩ, viên chức ở tuyến đầu, không có ai bị nhiễm dịch. Chúng tôi đều giữ tâm thái bình hòa, thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.'” Vào thời khắc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng Đại sư Lý sinh nhật vui vẻ, tôi xin đại diện cho cả gia đình bày tỏ lòng cảm ân chân thành nhất tới Đại sư Lý Hồng Chí.

Lời chúc đến từ người dân tại các khu vực và địa khu dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục.

Người nhà của đệ tử Đại Pháp ở Du Thụ thuộc Cát Lâm; đệ tử Đại Pháp cùng người nhà đã minh bạch chân tướng trong một gia tộc ở Mai Châu, tỉnh Quảng Đông; toàn thể người dân đã minh bạch chân tướng ở Bắc Kinh; hai mẹ con đệ tử cùng người nhà đã minh bạch chân tướng ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh; người nhà của đệ tử đã minh bạch chân tướng ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc; đệ tử cùng người nhà chưa tu luyện ở Trì Bình thuộc Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông; đệ tử cùng toàn thể gia đình ở Trường Xuân; người dân đã làm tam thoái ở Đại Lục; người nhà của đệ tử ở quận Cửu Đài thuộc Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; người nhà đệ tử ở quận Triều Dương thuộc Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; người nhà đệ tử ở Phong Nhuận thuộc Đường Sơn; người nhà đệ tử ở Cửu Giang thuộc Giang Tây; người nhà đệ tử ở Văn An thuộc Lang Phường, tỉnh Hà Bắc; toàn thể người dân đã minh bạch chân tướng ở Thượng Hải; đệ tử cùng người nhà của ba nhóm học Pháp ở quận Phục Hưng thuộc Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc; người nhà đệ tử ở mỏ dầu Giang Hán thuộc Tiềm Giang, tỉnh Hồ Bắc; một vị luật sư nhân quyền ở Đại Lục; người nhà đệ tử ở huyện Đường thuộc Bảo Định, tỉnh Hà Bắc; người dân đã minh bạch chân tướng ở Bình Đàm thuộc Phúc Kiến; em gái của một đệ tử ở quận Xương Bình thuộc Bắc Kinh; người dân minh bạch chân tướng ở quận Xương Bình, Bắc Kinh; một người dân chưa tu luyện ở Đại Lục; con gái của đệ tử ở Tây An thuộc Thiểm Tây; người dân minh bạch chân tướng ở huyện Tân Tân thuộc Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh; người nhà đệ tử ở Cao Châu thuộc Quảng Đông; người nhà đệ tử ở Tam Môn Hạp thuộc Hà Nam; bốn người nhà của đệ tử ở quận Thiết Đông thuộc An Sơn; người nhà đệ tử ở Đại Hưng An Lĩnh thuộc Hắc Long Giang; người nhà đệ tử ở Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông; một người phụ nữ đã minh bạch chân tướng và đắc phúc báo cùng người nhà ở Chiêu Viễn thuộc Sơn Đông; người dân minh bạch chân tướng ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; đệ tử ở Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/大法弘传三十周年-中国民众恭贺世界法轮大法日-442817.html

Đăng ngày 12-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share