[MINH HUỆ 11-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sơn Đông; Lai Vu; Huyện Tào, Hà Trạch (04); Hoàn Đài; Nhật Chiếu (03); Yên Đài (03); Huyện Cử, Nhật Chiếu; Tân Hải, Nhũ Sơn, Uy Hải; Tân Châu; Truy Bác; Long Khẩu, Yên Đài (02); Truy Xuyên, Truy Bác; Chi Phù, Yên Đài (03); Lai Châu, Yên Đài; Hoài Phường; Bác Sơn, Truy Bác

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/山东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–442667.html

Đăng ngày 12-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share