[MINH HUỆ 11-05-2022] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Nội Mông Cổ tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp, gia đình, nhóm học Pháp ở Hô Luân Bối Nhĩ, Bao Đầu, Xích Phong, Hô Hòa Hạo Đặc, Ba Ngạn, Ba Lâm Tả Kỳ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/内蒙古大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–442855.html

Đăng ngày 12-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share