[MINH HUỆ 11-05-2022] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Quý Châu tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp, gia đình, nhóm học Pháp ở thành phố Quý Dương (10), An Thuận, Tất Tiết, cùng các đệ tử Đại Pháp khác ở Quý Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/贵州大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–442852.html

Đăng ngày 12-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share