[MINH HUỆ 11-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Nam Xương (06); Huyện Cát An; Cống Châu (02); Nghi Xuân (03); Đông Hồ, Nam Xương (02); Quận Sài Tang, Cửu Giang; Tân Dư; Cửu Giang (03); Thụy Xương, Cửu Giang; Thành Tây Cảng, Cửu Giang; Huyện Vĩnh Tu, Cửu Giang (02)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/江西大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–442848.html

Đăng ngày 12-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share