[MINH HUỆ 11-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp ở các ngành nghề tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Cục lâm nghiệp Phương Chính ở tỉnh Hắc Long Giang (2); ngành thủy lợi Trung Quốc (1); mỏ dầu Thắng Lợi (5); một công ty quốc doanh ở Giang Tây (1); một công ty ở Quảng Đông (1); Tập đoàn Yankuang (4); ngành lâm nghiệp tỉnh Liêu Ninh (1); Hà Nam (1); ngành ngân hàng tỉnh Sơn Đông (1); ngành thực phẩm tỉnh Cát Lâm (1); nhà máy điện ở Nội Mông Cổ (1); ngành thuế vụ tỉnh Cát Lâm (1); một kế toán viên ở tỉnh Hà Bắc (1); ngành hóa dầu tỉnh Hà Bắc (1); doanh nghiệp quân đội tỉnh Sơn Tây (1); ngành thuế vụ tỉnh Hắc Long Giang (1); mỏ dầu Liêu Hà tỉnh Liêu Ninh (1); ngành y tế tỉnh Sơn Đông (1); ngành báo chí truyền thông Đại lục (1); ngành nghề khác (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/各行业大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-29条–442602.html

Đăng ngày 12-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share