[MINH HUỆ 11-05-2022] Người dân đã minh bạch chân tướng đến từ các khu vực dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ.

Quận Giang Bắc thuộc Trùng Khánh; huyện Tích Xuyên thuộc Nam Dương, tỉnh Hà Nam; Hạc Cương thuộc tỉnh Hắc Long Giang; Giai Mộc Tư thuộc tỉnh Hắc Long Giang; quận Xương Bình thuộc Bắc Kinh (4); huyện Bình Nguyên thuộc Đức Châu, tỉnh Sơn Đông (9); Côn Minh thuộc Vân Nam; Giai Mộc Tư thuộc Hắc Long Giang; tỉnh Tứ Xuyên; mỏ dầu Hoa Bắc thuộc tỉnh Hà Bắc (2); Bắc Kinh; huyện Tam Hà thuộc Hà Bắc (2); Lang Phường thuộc tỉnh Hà Bắc; An Sơn thuộc Liêu Ninh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/明真相世人恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–442862.html

Đăng ngày 12-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share