[MINH HUỆ 11-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục ở Trung Quốc Đại lục (1); tỉnh Sơn Đông (3); tỉnh Tứ Xuyên (2); tỉnh Hắc Long Giang (3); tỉnh Hà Bắc (5); tỉnh Giang Tô (3); tỉnh Cát Lâm (3); thành phố Bắc Kinh (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/教育系统大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-21条–442616.html

Đăng ngày 12-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share