[MINH HUỆ 11-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Tỉnh Hắc Long Giang (7); Bắc Kinh (1); thành phố Côn Minh (2); thành phố Thiên Tân (1); Cát Lâm (1); Liêu Ninh (1); Nội Mông Cổ (1); tỉnh Hà Nam (2); tỉnh Sơn Đông (3); tỉnh Hà Bắc (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/大法小弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-20条–442612.html

Đăng ngày 12-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share