[MINH HUỆ 11-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp bị giam giữ phi pháp tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử bị giam giữ phi pháp ở Trung Quốc Đại lục (4); tỉnh Giang Tô (1); trại giam khu Đông Thành ở Bắc Kinh (1); thành phố Bắc Kinh (2); Vân Nam (1); Quý Châu (1); tỉnh Hà Nam (1); tỉnh Hắc Long Giang (1); Liêu Ninh (1); tỉnh Thiểm Tây (1); tỉnh Cát Lâm (2); tỉnh Giang Tây (3).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/被非法关押的大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-19条–442633.html

Đăng ngày 12-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share