[MINH HUỆ 11-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại vùng nông thôn thuộc các địa khu dưới đây tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Trùng Khánh (1); tỉnh Hà Bắc (7); tỉnh Liêu Ninh (10); tỉnh Sơn Đông (4); tỉnh Hắc Long Giang (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/乡村大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–442636.html

Đăng ngày 12-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share