[MINH HUỆ 28 – 12 – 2010] Vào ngày lễ Giáng sinh, các học viên Pháp Luân Công  làm việc tình nguyện tại Trung tâm thoái Đảng ở Flushing, New York đã tổ chức một chuỗi các hoạt động, giúp người Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trong sáu giờ, các học viên tại năm địa điểm khác nhau đã giúp 158 người Trung Quốc thoái đảng. Tại điểm bên cạnh ga điện ngầm, 92 người đã thoái đảng.

Có nhiều du khách Trung Quốc ở trên đường Main Street. Các học viên đã tận dụng mọi cơ hội để nói chuyện với họ và nói cho họ tầm quan trọng của việc thoái đảng. Nhiều người trong số họ biết rõ ĐCSTQ tàn ác như thế nào, đã thoái đảng và cảm ơn các học viên đã giúp đỡ.

Vài người Trung Quốc vốn đã trở thành công dân Hoa Kỳ cảm nhận rằng ĐCSTQ ở rất xa họ, và vì vậy thật vô nghĩa khi thoái đảng. Các học viên bảo với họ là nên tránh xa tà ác. Họ giải thích rằng ĐCSTQ đã giết hại 80 triệu người Trung Quốc, và đó là tà linh đã được nói đến trong nhiều lời tiên tri cổ. Các học viên nói với họ rằng thoái đảng sẽ mang lại cho họ một tương lai tươi sáng. Sau khi nói chuyện với các học viên, hầu hết mọi người đều đồng ý thoái.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/28/法拉盛圣诞节讲真相、劝三退小故事-234207.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/1/6/122341.html
Đăng ngày: 12 – 01 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share