[MINH HUỆ 03-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hà Bắc (13); Bắc Kinh; Hắc Long Giang; Liêu Ninh; Sơn Đông (8); Tứ Xuyên (3); Cát Lâm; Trùng Khánh;

Điểm học Pháp ở: Liêu Ninh; Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/3/乡村大法弟子恭祝师尊新年好-31条–438434.html

Đăng ngày 04-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share