[MINH HUỆ 03-02-2022] Đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang, Hồ Nam và Cát Lâm kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hắc Long Giang (10); Trường Sa, Hồ Nam (05); Nhạc Dương, Hồ Nam (02); Tương Đàm, Hồ Nam (03); Trường Xuân, Cát Lâm (06); Hồ Nam; Ích Dương, Hồ Nam; Chu Châu, Hồ Nam; Hành Dương, Hồ Nam; Lục Viên, Trường Xuân, Cát Lâm;

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/3/黑龙江、湖南、吉林大法弟子恭祝师尊新年好-31条–438491.html

Đăng ngày 04-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share