[MINH HUỆ 03-02-2022] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hồ Bắc, Cát Lâm và nhiều tỉnh thành khác kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trung Quốc Đại Lục (05); Hồng Hồ, Kinh Châu, Hồ Bắc (02); Huyện Liễu Hà, Thông Hóa, Cát Lâm; Liêu Ninh; Quảng Châu, Quảng Đông (03); Giang Tô; Xương Lê, Hà Bắc (02); Huyện tự trị Mãn Tộc Tân Tân, Phủ Thuận, Liêu Ninh (02); Cát Lâm (02); Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Liêu Ninh (02); Tân Tập, Hồ Bắc; Đại học Hồ Bắc tại Vũ Xương, Hồ Bắc; Quận Đông Châu, Phủ Thuận, Liêu Ninh; Thạch Hóa, Kinh Môn, Hồ Bắc; Xương Bình, Bắc Kinh; Duy Phường, Sơn Đông; Huyện Bình Hương, Hình Đài, Hà Bắc; Hội Lý, Tứ Xuyên; Thiên Tân; Triều Nam, Quảng Đông; Hàm Ninh, Hồ Bắc; Vũ Hán, Hồ Bắc; Thủy Quả Hồ, Vũ Xương, Vũ Hán, Hà Bắc; Hoàng Mai, Hoàng Cương, Hồ Bắc

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/3/湖北、吉林等地大法弟子和明真相世人恭祝师尊新年好-35条–438484.html

Đăng ngày 04-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share