Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-01-2022] Bà Mông Liễu Lệ ở tỉnh Quảng Tây hiện đang bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Mông quê gốc ở thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây hiện đang cư trú tại thành phố Nam Ninh cùng tỉnh. Vào gần nửa đêm ngày 15 tháng 12 năm 2021, bà bị một nhóm cảnh sát xông vào nhà bắt giữ. Ngày hôm sau, gia đình bà được thông báo rằng bà đã bị đưa tới Trung tâm Giáo dục Pháp luật Bách Sắc (bản chất là một trung tâm tẩy não) để “giáo dục thêm.”

Gần đây, một số học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Quảng Tây đã bị người của Phòng 610 sách nhiễu vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Khi các học viên từ chối, một số đã bị bắt giữ tại chỗ và bị đưa tới trung tâm tẩy não, nơi thường được người bên ngoài biết đến với cái tên là “Trung tâm Giáo dục Pháp luật.”

Trung tâm Giáo dục Pháp luật Bách Sắc được đặt tại Khách sạn Phái Bách Vân, được Phòng 610 thuê nhiều năm nay để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Nhiều học viên từ 12 huyện và quận ở Bách Sắc đã bị giam giữ, tẩy não và tra tấn tại đây. Cô Vương Trân, một nhân viên y tế học đường, đã qua đời ở tuổi 47 vào ngày 22 tháng 9 năm 2016 sau 10 ngày giam giữ tại trung tâm tẩy não này vào hai tháng trước.

Cá nhân tham gia vào cuộc bức hại:

Liêu Bân (廖彬), Trưởng Ban Cố vấn của Trung tâm Tẩy não Bách Sắc: +86-151,77903581

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/2/436315.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/19/198204.html

Đăng ngày 26-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share