[MINH HUỆ 30-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trịnh Châu (20); Huỳnh Dương, Trịnh Châu (02)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/郑州大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435855.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share