Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 25-08-2021] Một năm giảng chân tướng nữa đã đi qua. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình trong năm vừa rồi, chẳng hạn như việc gọi điện thoại để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp trên nền tảng điện thoại. Tôi phát hiện ra rằng mình đã có thu hoạch từ việc học Pháp, đề cao tâm tính, và thức tỉnh được lương tâm của chúng sinh. Tuy nhiên, tôi vẫn còn nhiều tư duy, dục vọng và chấp trước người thường mà tôi cần phải vứt bỏ.

Quay đầu nhìn lại quá trình của mình, tôi biết ơn sâu sắc Ngài Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã coi sóc và khai sáng cho tôi, nhờ thế tôi có thể kiên định vượt qua một năm nữa làm tốt ba việc trên con đường tu luyện của mình.

Học Pháp tốt mới có thể làm tốt việc gọi điện thoại cứu chúng sinh

Đại Pháp là sự bảo đảm cơ bản cho người tu luyện. Do đó, khi chúng ta quyết học Pháp thật nhiều, tâm chúng ta sẽ ngập tràn Pháp. Khi đó chính niệm của chúng ta sẽ càng mạnh mẽ hơn và đề cao trong tu luyện càng nhanh hơn. Rồi khi đó việc cứu người của chúng ta tốt hơn, và bộ phận thân thể của chúng ta đồng hoá với Pháp cũng nhiều lên. Tuy nhiên, tâm thái của chúng ta khi học Pháp cũng quyết định kết quả. Do đó, việc quy chính thái độ trong học Pháp, và học Pháp với tâm thuần tịnh rất là quan trọng.

Có một giai đoạn thời gian tôi đã không thu hoạch được chút gì mới khi học Pháp. Tôi đã không học được bất kỳ Pháp lý mới nào, hàng ngày tôi chỉ học Pháp một cách chiếu lệ – như làm bài tập về nhà vậy. Đôi khi trong lúc học Pháp, tôi còn nghĩ đến các việc khác, rồi buồn ngủ, và đánh rơi Chuyển Pháp Luân xuống đất. Bên cạnh đó, tôi còn không biết mình đang đọc gì. Lần tệ nhất là khi đang đọc Chuyển Pháp Luân tôi đã thêm vào một câu mà không phải là Pháp.

Trong trạng thái không thanh tỉnh đó của mình, tôi nghe thấy một giọng nói: “Hãy đẩy chủ nguyên thần của hắn ra.” Tôi ngay lập tức tỉnh dậy, cảm thấy sợ hãi, và nhận ra rằng tà ác muốn hãm hại mình. Vì vậy, tôi đã phát ra một niệm: “Diệt trừ tất cả các sinh mệnh và nhân tố tà ác mà muốn bức hại ta. Ta là một học viên Đại Pháp, ta có Sư phụ an bài hết thảy cho ta. Do đó, nếu ta đã làm bất kỳ điều gì sai trái, ta sẽ quy chính bản thân trong Pháp.”

Tôi tự vấn bản thân mình: “Tại sao trạng thái học Pháp bất thường này lại xảy ra? Không tôn kính Sư phụ và Pháp khi học Pháp là sai rồi, và còn rất nguy hiểm nữa. Sự bức hại lớn nhất và cơ bản nhất mà tà ác có thể làm đối với một người tu luyện là không để anh ta học và lĩnh ngộ được Pháp. Kiểu bức hại này khiến cho người tu không hoà tan được trong Pháp. Đã từng có rất nhiều bài học như vậy trong những người tu luyện.

Sư phụ đã giảng:

“Có người trong lúc đọc «Chuyển Pháp Luân», thì tư tưởng không chuyên nhất, đang nghĩ điều khác, không thể tu luyện một cách chuyên chú. Như thế bằng như lãng phí thời gian, không chỉ là lãng phí thời gian, đáng lẽ là lúc nên phải đề cao, nhưng lại dùng tư tưởng để nghĩ những vấn đề và những việc không nên nghĩ, không chỉ là không đề cao, mà trái lại còn đang rớt xuống. Nếu học Pháp không tốt, thì rất nhiều việc sẽ làm không được tốt.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Người mà Sư phụ nhắc đến chính là tôi! Tôi thường mất tập trung và nghĩ về những thứ khác khi học Pháp nên việc học Pháp của tôi chỉ là hình thức. Cứ như vậy, làm sao tầng tầng lớp lớp các chư Phật, Đạo, Thần đằng sau Pháp có thể triển hiện các Pháp lý cho tôi được?

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị là tu trong mê; nhìn không thấy bộ Pháp này là như thế nào. Khi có thể nhìn thấy một cách chân chính, thì ngôn ngữ kia cũng không hình dung được nổi; không cách nào hình dung được. Quá khứ tôi từng bảo chư vị, tôi nói rằng mỗi chữ đều là tầng tầng trùng điệp chư Phật, Đạo, Thần. Chư vị cũng lý giải không nổi [lời] nói rằng Sư phụ điều gì cũng đưa áp nhập vào trong bộ Pháp này; chư vị hiện nay dùng tư tưởng con người cũng lý giải không được câu nói ấy. Cái gì cũng có thể đắc, chỉ là xét chư vị dụng tâm như thế nào, chỉ là xem chư vị tâm thái ra làm sao. Cái gì cũng có thể từ trong bộ Pháp này mà đắc. Tu luyện là nghiêm túc; không được hàm hồ [dù chỉ là] nửa điểm. Ôm giữ các chủng các dạng tư tưởng bất thuần mà đọc bộ Pháp này, cuốn sách này, thì không thấy được gì cả; điều gì cũng không đắc được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009)

Nội hàm của Pháp vô cùng tinh thâm và mục đích của việc học Pháp cho tốt là thực sự trọng yếu. Sư phụ đã dạy tất cả chúng ta về vấn đề này rất rõ ràng rồi. Các bài giảng của Sư phụ khiến tôi hiểu rằng có bốn lý do tại sao tôi đã không có bất kỳ lĩnh hội mới nào khi học Pháp, và đã không đề cao được trạng thái tu luyện của mình.

Tầm quan trọng của việc học Pháp

Tôi đã không minh bạch về tầm quan trọng của việc học Pháp. Tôi đã không hiểu được ý nghĩa thật sự – Pháp là sự bảo đảm cơ bản để đạt đến viên mãn đối với một người tu luyện.

Sư phụ đã giảng:

“Trách nhiệm của các đệ tử Đại Pháp là trợ Sư cứu độ chúng sinh, do đó để hoàn thành thật tốt sứ mệnh của chư vị, thì trước hết phải tu thật tốt chính mình. Có Pháp ở đây thì mới biết làm thế nào cho tốt hơn, có Pháp ở đây thì mới không đi sai đường, đồng thời Pháp cũng đang thành tựu bản thân chư vị, cho nên Pháp hội của đệ tử Đại Pháp chính là sẽ xúc tiến cơ hội đề cao cho chư vị. Hy vọng Pháp hội của chư vị triển khai thành công!” (Gửi Pháp hội tại Đức)

Pháp có hết thảy mọi thứ mà Sư phụ đã ban cho chúng ta nhằm giúp chúng ta tu luyện thành công.

Tâm thái thuần tịnh

Tâm thái của tôi khi học Pháp không được thuần tịnh, tôi đã không toàn tâm học Pháp, và tôi đã không tập trung tốt. Tôi đã không duy trì được tâm thái thuần khiết là không kiếm tìm một điều gì đó khi học Pháp.

Không thực sự tôn kính Sư phụ và Pháp

Tôi đã không tôn kính và tin tưởng Sư phụ và Pháp. Thỉnh thoảng, tôi vẫn có thói quen xấu mà đã dưỡng thành trong nhiều năm đi học tại Trung Quốc, do sự tuyên truyền tẩy não của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ví dụ, tôi cẩn trọng chọn lựa từ ngữ, cụm từ, hay trích dẫn, và ghi nhớ các điểm chính, vv… Đôi khi lúc học Pháp, tôi đã ngủ gật, hay tựa lưng vào một thứ gì đó, vv…

Giúp người khác tu luyện

Tôi đã không dung nhập những gì đã học được từ Pháp vào sự tu luyện của mình. Tôi đã không xem xét hành vi của mình dựa trên Pháp. Do đó, tôi đã không hiểu rõ các Pháp lý cần để chỉ đạo sự tu luyện của mình. Thay vào đó, tôi đã dùng các Pháp lý để đo lường người khác và giúp người khác tu luyện.

Xem xét trạng thái học Pháp của bản thân

Nhìn lại trạng thái học Pháp của mình, tôi hiểu rằng nếu tôi muốn đắc Pháp trong khi học, tôi phải quy chính thái độ của mình, và bắt đầu thay đổi tư duy. Tuỳ theo tầng thứ tiêu chuẩn và yêu cầu mà tôi có thể đạt được, thì Phật, Đạo và Thần sẽ hiển lộ cho tôi các Pháp lý tại tầng thứ đó. Chỉ khi đó tôi mới có thể ngộ được Pháp ở tầng thứ cao hơn và đề cao trạng thái tu luyện của mình. Giờ đây, tôi đã hiểu được Pháp lý này, thì tôi phải bắt đầu tự quy chính cả thân và tâm. Do đó, tôi đang tận dụng mọi cơ hội để học thuộc Pháp và thoát ra khỏi quan niệm người thường rằng người cao tuổi có trí nhớ kém. Tôi chỉ cần hàng ngày kiên trì học thuộc Pháp trên nền tảng cùng với các đồng tu, và Sư phụ cũng đang gia trì cho tôi. Tôi tin rằng mình có thể học thuộc được Pháp.

Thay đổi quan niệm: nhiều tuổi hơn nghĩa là đang già đi

Toàn bộ chúng sinh đang bị khống chế bởi quy luật “sinh, lão, bệnh, tử” của cựu vũ trụ. Họ cuối cùng sẽ lão, bệnh rồi chết. Không một ai thoát đươc quy luật đó. Tuy nhiên, nhiều học viên Đại Pháp lớn tuổi của chúng ta cũng biểu hiện triệu chứng lão hóa như tóc bạc, răng lung lay hay rụng, thị lực kém. Một số học viên không hiểu tại sao lại như vậy, nên họ cảm thấy bất lực.

Thực ra, ngoài các yếu tố ngoại lai do cựu thế lực gây ra, phải chăng các triệu chứng lão hoá của chúng ta là hậu quả từ các chấp trước và quan niệm của chúng ta? Người thường cho rằng tuổi tăng lên có nghĩa là đang già đi một cách tự nhiên – và tác động đến chúng ta. Chúng ta đã không ngộ được rằng tu luyện của chúng ta thực sự là tu cả tâm và thân, là thứ siêu thường. Nếu chúng ta có thể nhìn nhận vấn đề trên cơ sở của Pháp thay vì dùng tư duy của người thường, thì những nguyên lý ở tầng con người sẽ không hạn chế được chúng ta. Chúng ta sẽ không có biểu hiện của các triệu chứng đó, mà sẽ có vẻ ngoài trẻ hơn người thường cùng tuổi.

Sư phụ đã nêu một ví dụ trong Chuyển Pháp Luân rằng một nữ học viên đã gần 70 tuổi nhưng mặt bà không có nếp nhăn nào, nước da sáng sủa hồng hào đẹp đẽ. Trông bà chỉ khoảng 40. Sư phụ cũng lấy chính Ngài làm ví dụ rằng mặc dù ngài đã 43 tuổi rồi, nhưng trông Ngài như một thanh niên. Sư phụ đã khai ngộ cho chúng ta rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể cải biến bản thể của người tu luyện. Những người chân tu sẽ chuyển hóa theo hướng trẻ hơn.

Tôi đã học Pháp rất nhiều nhưng khi gặp vấn đề trong đời thực, sao tôi không thể nhìn nhận chúng dựa trên Pháp? Đó là do tư tưởng, thói quen và phương thức tư duy của người thường mà tôi đã dưỡng thành qua thời gian – tôi đã bị chôn vùi trong thế giới của người thường. Sự tu luyện của tôi đã xa rời với việc học Pháp nên tâm tính của tôi không đề cao được, vì thế sự cải biến trong bản thể của tôi rất là ít. Tôi thấy rằng chỉ khi tôi thay đổi về căn bản các tư tưởng, thói quen và phương thức tư duy người thường của mình thì tôi mới có thể nhìn nhận các vấn đề trên quan điểm không phải của người thường. Chỉ khi đó sự siêu thường của Đại Pháp mới triển hiển trên thân thể vật chất của tôi. Ví dụ, một số học viên cao niên trong độ tuổi 70, 80 và thậm chí 90 vẫn kiên trì gọi điện thoại để giảng chân tướng. Trí huệ và năng lượng của họ không thua kém các học viên trẻ hơn. Ngay cả người thường cũng phải kính nể.

Liên tục quy chính tâm thái của mình khi giảng chân tướng

Quá trình gọi điện để giảng chân tướng thực sự có thể ma luyện tâm tính của người ta. Chúng ta có thể gặp đủ loại người khi chúng ta giảng chân tướng trên điện thoại. Có nhiều người đã cảm ơn chúng ta khi họ hiểu chân tướng. Lại còn có những người đã bị những lời dối trá của ĐCSTQ lừa dối, nên họ không muốn nghe chúng ta hoặc không thể nghe thấy chân tướng. Có những người không thể hiểu chúng ta hoặc cư xử tệ với chúng ta, thậm chí còn có những người lăng mạ và lạm dụng chúng ta.

Cũng có nhiều lần chúng ta gọi đến hàng chục số điện thoại trong cả danh sách nhưng không có ai nhấc máy. Thỉnh thoảng, nhiều quan niệm và chấp trước con người sẽ được bộc lộ. Lấy ví dụ: muốn đánh nhau với người khác, cảm thấy hoan hỷ, ôm mối hận thù hay sự căm ghét, cảm thấy chán nản, và v.v… Toàn bộ các quan niệm và chấp trước đó sẽ được phơi bày. Nếu chúng ta không thể tống khứ các quan niệm và chấp trước này, nó sẽ tác động đến hiệu quả của việc chúng ta giảng chân tướng. Pháp có thể cải biến mọi thứ.

Để tăng cường tín tâm và quy chính tâm thái của mình, tôi đã tăng cường học Pháp và có được thể ngộ rõ ràng về mục tiêu của việc giảng chân tướng. Mục đích của việc giảng chân tướng là để cứu chúng sinh. Hầu hết mọi người trên thế gian này là các vương của các thế giới thiên quốc ở các tầng thứ khác nhau trong vũ trụ, những người này đến đây để đắc Pháp và để được cứu. Hành vi sai trái của họ ngày nay đều là do sự lừa dối của ĐCSTQ.

Khi chúng ta giảng chân tướng và cứu họ, chúng ta thực sự đang trợ Sư cứu chúng sinh và là chúng ta làm điều Sư phụ mong muốn. Sau khi làm rõ các mục tiêu của việc giảng chân tướng, có được cơ điểm của việc giảng chân tướng, và quy chính tâm thái của mình, tôi dùng sự chân thành, tử tế, khẩu khí đúng đắn và lý do hợp lý để giảng chân tướng. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể thực sự cứu được người đó. Khi bị lạm dụng hay bức hại, chúng ta nên cảm thông hơn và mỉm cười cho qua. Chúng ta chỉ nghĩ làm thế nào để cứu chúng sinh, và không bị động tâm bởi bất kỳ thứ gì khác.

Đã hơn một năm kể từ khi tôi bắt đầu gọi điện trên nền tảng cứu người, và trạng thái tu luyện của tôi đã thay đổi. Tôi không còn lo âu hay tranh đấu với người khác, và tôi cũng đã thay đổi cái tâm không tử tế của mình và cách thức muốn dạy cho người khác một bài học. Giờ đây, tôi có thể giảng chân tướng một cách nhẫn nại và an hoà, và tôi cũng có thể nói chuyện một cách tích cực về sự hồng truyền của Đại Pháp, và về sự tốt đẹp của Đại Pháp, bởi vì Đại Pháp có thể thay đổi tâm của mọi người.

Một lần, một cảnh sát ở một đồn cảnh sát tại Thành Đô bắt đầu quát lên ngay khi anh ta nhấc điện thoại: “Tất cả các người đều không có việc gì làm ngoài việc cứ gọi điện mãi sao. Đã gọi xong chưa?” Tôi cười và nói: “Thưa, xin đừng tức giận. Nếu anh hiểu chân tướng và được an toàn và bình an, thì tôi sẽ không gọi nữa.” Anh ta đã trấn tĩnh lại, nghe chân tướng một lát rồi gác máy.

Một lần khác, sau khi nghe giảng chân tướng một lát, một cảnh sát đã nói: “Nếu ông muốn nói chuyện về Pháp Luân Đại Pháp, ông nên đưa tôi số điện thoại, số chứng minh nhân dân, và địa chỉ để tôi có thể tìm được ông, và chúng ta có thể nói chuyện trực diện.” Anh ta nghe có chút không tử tế và có động cơ rõ ràng. Nếu là trước đây, tôi sẽ vạch trần anh ta. Tuy nhiên, bây giờ, tôi hiểu anh ta chỉ là một người thường đang chờ đợi để được cứu. Anh ta chỉ là bị sự dối trá của ĐCSTQ đánh lừa và anh ta không biết chân tướng. Tôi phải khiến anh ta hiểu chân tướng để anh ta có thể được cứu. Tôi cần phải rõ về vấn đề này. Do đó, tôi không bị anh ta làm cho động tâm.

Tôi nói rất nhẹ nhàng: “Đừng làm những điều xấu. Anh có thể xem qua tất cả luật và quy định ở Trung Quốc thì anh sẽ thấy rằng không có một điều khoản nào đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp không phạm bất kỳ tội nào nhưng việc bức hại Pháp Luân Đại Pháp chắc chắn là một tội ác. Tốt và xấu sẽ có nhân quả tương ứng. Đây là luật vũ trụ, và Thần đang tính sổ đối với những gì mỗi cá nhân làm. ĐCSTQ sẽ sớm bị tiêu diệt thôi. Khi điều đó xảy ra, Pháp Luân Đại Pháp chắc chắn sẽ được trả lại sự trong sạch. Khi đại thẩm phán diễn ra và các khoản nợ được tính sổ, anh sẽ làm sao đây? Lúc đó, ai có thể cứu được anh đây? Đừng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, đừng đánh mất cơ hội tự cứu này của mình. Sự an toàn và bình an của anh mới là quan trọng nhất, đúng không?” Tôi nói với anh ta một cách an hoà mà không hề nghĩ phải thắng anh ta, do đó, anh ta cũng không thể biểu hiện sự không tử tế nào. Sau khi nghe tất cả những điều ấy, anh ta không nói gì thêm và gác máy.

Trước đây, khi gặp kiểu thái độ như vậy thì tâm tôi không thể giữ được bình tĩnh. Khi cuộc gọi kết thúc, tôi sẽ mắng mỏ đối phương và chỉ trích họ.

Tuy nhiên, sự chia sẻ về tu luyện từ các đồng tu đã chạm đến tôi một cách sâu sắc. Tôi đã tự hướng nội. Thái độ của tôi đã không tử tế và không trí huệ. Làm sao có thể coi đó là giảng chân tướng được? Cứ như thế làm sao tôi có thể cứu các chúng sinh đây? Vì thế tôi đã dần dần thay đổi cái tâm không tốt và cách thức không khôn ngoan này, và chính diện nói về sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp toàn thế giới và về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, vì Đại Pháp có thể cải biến lòng người.

Tu để trở thành một người tốt hơn

Một lần, một quan tòa ở một tòa án cấp trung đã nhấc điện thoại. Tòa án nơi ông ta làm việc mới đưa ra một bản án nặng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói: “Ngài thẩm phán, xin đừng kết án phi pháp các học viên Pháp Luân Đại Pháp nữa nhé. Ông có thể chưa thực sự hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì đâu.” Rồi, tôi nói với ông ta về sự hồng truyền sôi nổi của Đại Pháp tại Trung Quốc trước khi cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trước cuộc bức hại, có 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, từ các quan chức cao cấp đến dân thường. Những người đó đã tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt hơn. Ai ai cũng được lợi ích từ việc thực hành này, được chữa khỏi các bệnh tật của họ một cách thần kỳ, nâng cao hành vi đạo đức, hay có được một cơ thể khỏe mạnh. Đại Pháp đã thay đổi con người từ cốt lõi. Tất cả những bình luận và báo cáo từ xã hội và truyền thông đều rất tích cực. Ông ta im lặng lắng nghe. Nhận thấy ông ta vẫn muốn nghe tiếp, tôi nói thêm với ông ta về việc Đại Pháp đã được phổ truyền từ Trung Quốc ra hải ngoại như thế nào.

Hiện tại, có hơn 100 quốc gia với gần một trăm triệu người trên toàn thế giới đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Có nhiều người trẻ tuổi có học vấn cao và người nước ngoài từ tất cả các chủng tộc ở hải ngoại đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Riêng chỉ tại Bangalore, Ấn Độ đã có trên 80 trường học có các giáo viên và học sinh đang thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Học viện cảnh sát Delhi của Ấn Độ có trên 3.000 cảnh sát đang thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Đài Loan có hơn 700 nghìn học viên và cuốn Chuyển Pháp Luân đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ, và được xuất bản toàn cầu. Vào ngày 13 tháng 5 hàng năm, là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cả thế giới lại tạ ơn Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã truyền dạy giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn cho con người, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại.

Vị thẩm phán đó im lặng lắng nghe, rồi nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, tôi cũng muốn tham gia tổ chức của các vị.” Tôi nói với ông ta: “Chúng tôi không có bất kỳ tổ chức nào. Nếu ông muốn học, hãy đến và học. Nếu ông không muốn học nữa, ông có thể rời đi.” Tôi nói với ông ta rằng chúng ta chỉ tự tu bản thân dựa theo các nguyên lý được dạy trong Chuyển Pháp Luân. Chúng tôi chỉ toàn tâm muốn điều tốt đẹp cho người khác, không làm hại người khác và hướng nội khi gặp mâu thuẫn và thay đổi nếu lỗi lầm thuộc về chúng tôi, thay vì đi tìm lỗi của người. Thế rồi, vị quan tòa đó nói: “Cuốn sách này quá tốt, tôi cũng muốn mua một cuốn.” Do đó, tôi đã đưa ông ta địa chỉ trang web để ông ta tải cuốn Chuyển Pháp Luân miễn phí. Ông ấy đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.

Từ cuộc gặp gỡ này, tôi đã thu được kinh nghiệm rằng hiệu quả của việc giảng chân tướng cho chúng sinh phụ thuộc nhiều vào tâm thái của chúng ta. Một khi chúng ta thay đổi nhân tâm và làm theo các yêu cầu của Pháp, thì hiệu quả sẽ tốt. Đó là bởi:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ thấy tâm tính của chúng ta đã đạt tiêu chuẩn, thì ngài sẽ giúp chúng ta cứu được những người hữu duyên.

Thay đổi lòng người

Lần khác, tôi đã gọi điện đến cục cảnh sát ở Thiên Tân. Ba nữ cảnh sát cùng nghe điện thoại một lúc. Lúc đầu, họ không muốn nghe và còn giễu cợt tôi. Nhưng dần dần, họ đã nghe và còn rất chăm chú, và cuối cùng họ đã hiểu chân tướng và đã cảm ơn tôi.

Đầu tiên, tôi nói với họ làm thế nào họ có thể để tránh đại dịch nhưng họ đã không tin lại còn cười cợt lấy tôi ra làm trò cười. Tôi nói: “Tôi rất buồn cho các chị vì các chị không biết các chị đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm đến thế nào. Tôi thực sự lo lắng cho các chị đến phát khóc. Có thể họ cảm nhận được điều đó và không cười được nữa. Thay vì cười cợt, họ bắt đầu lắng nghe. Nên tôi nói với họ rằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không phạm tội còn việc bức hại Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn là một tội ác. Bất kể kẻ nào đã phạm phải tội ác này sẽ phải đối mặt các báo ứng và nó vô cùng nguy hiểm vì có thể lấy đi sinh mạng của họ. Thiện ác sẽ có hữu báo tương ứng. Đây là quy luật của vũ trụ. Nghe thấy tất cả điều đó họ đều gác máy. Khi tôi gọi lại, tôi nói: “Thực sự Pháp Luân Đại Pháp là cao đức Đại Pháp và là Phật Pháp dạy người ta tu Chân-Thiện-Nhẫn.

“Trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, đã có hàng triệu người đạt được thân thể khoẻ mạnh và đề cao tâm tính tại Trung Quốc nhờ thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Trị an của xã hội cũng được cải thiện. Như vậy việc tu luyện này mang lại lợi ích cho con người và quốc gia mà không có một chút hại. Vào lúc đó, tất cả các báo cáo xã hội và trên truyền thông về việc tu luyện này đều rất tích cực. Hầu như ai ai cũng biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tuy nhiên, làm thế nào mà cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân, kẻ cổ súy cho “giả, ác và đấu” lại cam chịu “Chân-Thiện-Nhẫn” được đây?” Do đó, ông ta muốn tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp.

“Nhờ vào sự chuyên quyền và quyền lực chính trị của Giang, y cùng với ĐCSTQ, lợi dụng lẫn nhau, để thúc đẩy toàn bộ hệ thống nhà nước phát động cuộc bức hại tàn nhẫn và phi nhân tính này. Suốt 22 năm, ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp bằng việc tạo ra những dối trá nhằm phỉ báng Đại Pháp và dùng đến bạo lực chống lại các học viên. Chúng làm cho công an, kiểm sát và tư pháp tham gia vào việc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Vô số học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt và bị kết án. Hàng trăm biện pháp tra tấn đã được sử dụng đối với các học viên đến mức nhiều người trong số họ đã chết hoăc bị tàn phế, và tà ác nhất trong đó là chúng đã cướp đi nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống để thu lợi kinh tế.

“Ấy vậy mà, toàn bộ truyền thông dưới sự cai trị của ĐCSTQ không đề cập một chút gì về tất cả việc này, vì ĐCSTQ không muốn dân chúng biết sự thật. Chị có thấy ĐCSTQ tàn nhẫn và tà ác đến thế nào không? Thực ra, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tất cả đều là những người tốt tu Chân-Thiện-Nhẫn. Họ ở đây để cứu người trước khi cuộc đại đào thải nhân loại xảy đến. Họ giảng chân tướng cho mọi người để cứu người nhưng con người không chỉ không nghe chân tướng và không phân biệt được tốt xấu, mà họ thậm chí còn tin những lời dối trá của ĐCSTQ và bức hại các học viên. Chẳng phải việc đó sẽ đặt những người này vào nguy hiểm hay sao?

“Người không trị thì Trời trị. Đại dịch này là do sự bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Nó ở đây để tiêu diệt ĐCSTQ, những thành viên kiên định của ĐCSTQ, và những kẻ đã giúp chúng bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Trong danh sách người chết vì vi-rút Covid Vũ Hán năm ngoái, 66% đến 68% trong số đó là các thành viên ĐCSTQ mà chưa thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Bộ phận công an, kiểm sát và tư pháp đã đặt nhiều nỗ lực để bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Những người trong hệ thống pháp luật này mà sẽ bị báo ứng lên đến hơn 20 ngàn. Tất cả họ tên của họ đang được liệt kê trên trang web Minh Huệ để tất cả mọi người nhìn thấy. Đây chỉ là một phần của tảng băng trôi.” Sau đó cô ta đã gác máy.

Tôi gọi lại và nói với cô ta: “ĐCSTQ hết sức tà ác, bản chất của nó sẽ không bao giờ thay đổi. Nó đã lên kế hoạch cho những con dê thế tội để nó có thể thoát tội. Hãy xem Luật Cảnh sát Nhân dân của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và các luật và quy định được ban hành trong năm 2013 và 2016, những kẻ chấp hành theo các chỉ đạo phi pháp và gây ra các vụ án sai trái, dối trá và bất công sẽ phải chịu trách nhiệm cho các hành động của họ bằng mạng sống. Giết lừa sau khi dỡ xong cối xay là thủ đoạn của ĐCSTQ. Vào năm mà Cách mạng Văn hóa kết thúc, việc hành quyết đám cảnh sát Bắc Kinh để xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng là một ví dụ điển hình cho thủ đoạn đó.

“Hiện nay Uỷ ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương đang xét lại để rà soát về tất cả các tội ác phi pháp đã phạm trong quá khứ, và hơn 70 ngàn cảnh sát đã bị thanh trừ và bị trừng trị. Ngoài ra, họ cũng đang công khai chỉnh đốn hệ thống bằng cách khuyến khích những người trong cuộc và các nạn nhân báo cáo các hành động đó. Nếu chị nghĩ về việc này, giờ đang bị ĐCSTQ lừa dối và thao túng, chung quy lại chẳng phải chị đang tự hãm hại mình sao?

“Khi ĐCSTQ bị diệt vong, Pháp Luân Đại Pháp chắc chắn sẽ được trả lại thanh danh. Đại thẩm phán sẽ đến và khi ngày đó đến thì chị sẽ ngồi vào ghế dành cho bị cáo, sẽ không còn cơ hội nào để tự cứu mình nữa. Nhưng bây giờ, vẫn còn cơ hội cho chị ăn năn và tự cứu mình, chịu trách nhiệm đối với những hành ác trong bức hại Pháp Luân Đại Pháp của chị và tự chuộc lỗi và lấy được lòng tin bằng cách báo cáo tội ác bức hại tàn ác của những kẻ khác. Đã có hơn 380 triệu người khôn ngoan tại Trung Quốc đã thoái các tổ chức của ĐCSTQ, để không trở thành các đối tượng bị chôn cùng ĐCSTQ khi nó sụp đổ. Tất cả các chị đều là những người thông minh, chị càng thoái sớm thì càng sớm đắc được sự an toàn và bình an. Tôi sẽ đưa các chị số này để thoái ĐCSTQ.” Họ đã chân thành cảm ơn tôi!

Tôi cảm nhận rằng giảng chân tướng với sự chân thành và từ bi thực sự có thể chạm đến trái tim của mọi người và đánh thức được lương tri của họ. Chỉ khi chúng sinh cảm nhận được rằng bạn thực sự đang làm việc đó vì lợi ích của chính họ thì họ sẽ lắng nghe chân tướng.

Trong quá trình gọi điện thoại giảng chân tướng, tôi cảm nhận rằng lý do tại sao tôi có thể dần thay đổi chính mình là nhờ việc học Pháp hàng ngày của mình, học thuộc Pháp, và phát chính niệm trên nền tảng cùng với các đồng tu.

Sư phụ đã giảng:

“Trong tâm mang Pháp, giảng chân tướng thì mới có thể khiến người ta được đắc cứu, lời giảng xuất ra mới có lực chấn động.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Cứ khi nào tôi có thể học Pháp nhập tâm, tức là tôi học mà không bị mất tập trung chút nào, thì tôi sẽ có thể cảm thấy rằng cả cơ thể tôi đang được lấp đầy năng lượng, làm tôi cảm thấy ấm áp. Vào những lúc như thế, khi phát chính niệm tôi có thể ngay lập tức nhập tĩnh và trường năng lượng cũng rất mạnh mẽ. Khi gọi điện thoại giảng chân tướng, sẽ có ít can nhiễu hơn và có nhiều người hơn sẵn lòng lắng nghe. Tôi đã trải nghiệm được sự trân quý khi tôi thực sự đặt tâm vào việc học và đắm mình trong Pháp. Tôi cũng trải nghiệm rằng học Pháp tốt là sự đảm bảo cho việc gọi điện thoại giảng chân tướng, và giảng chân tướng được tốt.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/25/-429957.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/8/196072.html

Đăng ngày 14-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share