3. Chấp vào giải trí

Tôi bị chấp trước vào văn chương và phim ảnh, đặc biệt là những câu chuyện tình cảm. Chấp trước vào Tình đã gây nên khổ nạn lớn trong hôn nhân của tôi, có thời điểm còn gần như dẫn đến ly hôn. Mặc dù tôi đã coi nhẹ mọi việc hơn nhiều rồi, nhưng tôi vẫn bị cám dỗ bởi nhiều xu hướng trong xã hội người thường.

Tôi vẫn thích xem phim và phim truyền hình bất cứ khi nào có thời gian. Tôi tìm hiểu về tất cả các đạo diễn và diễn viên nam mà tôi thích và thậm chí còn muốn tạo tài khoản Weibo để đăng lời bình luận. Mới đầu tôi từ bỏ việc này vì tôi biết đây là việc mà một người tu luyện không nên làm, nhưng về sau tâm chấp trước đó xuất hiện vài lần. Khi hướng nội lại và tìm thấy những chấp trước thời xưa này, tôi thấy sợ chính bản thân mình. Tôi cảm thấy quá tội lỗi và xấu hổ. Nhưng khi nghĩ đến Pháp, thì tôi quyết tâm tinh tấn và tự tin tiến về phía trước.

Sư phụ giảng:

“Tôi nói rằng, trượt ngã rồi thì bò lên rồi đi tiếp, Sư phụ không buông rơi chư vị, chư vị cũng không được mất lòng tin, vẫn có cơ hội, dù sao thì tôi là muốn độ thành [công] chư vị, chư vị vẫn còn tín tâm chứ?” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Sư phụ đã không bỏ rơi một học viên đáng thất vọng như tôi, nhưng thay vào đó thì Ngài liên tục điểm hóa và khích lệ tôi. Ngài luôn giúp tôi tiến về phía trước. Vì thế sao tôi lại không thể tinh tấn được chứ?

Khi tôi quyết tâm loại bỏ các chấp trước đó thì tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi biết mình phải chủ động phủ định tất cả an bài của cựu thế lực, và giải thể chiến dịch “Xóa sổ” này!

Con xin tạ ơn Sư phụ!

Xin hãy chỉ ra những điều gì chưa phù hợp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/12/428062.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/1/194879.html

Đăng ngày 09-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share